Thông tin văn bản
Nghị quyết số 2083/VP-TKTH ngày 16/04/2019 Sao gửi Văn bản (Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 10/4/2019)
Số ký hiệu: 2083/VP-TKTH Ngày ban hành: 16/04/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Sao gửi Văn bản (Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 10/4/2019)
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2083.rar