Thông tin văn bản
Văn bản số 2425/VP-KTTC ngày 10/04/2020 sao gửi Công văn số 2314/BKHĐT-ĐKKD ngày 08/4/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư v/v hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chưa đăng ký MST
Số ký hiệu: 2425/VP-KTTC Ngày ban hành: 10/04/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Công văn số 2314/BKHĐT-ĐKKD ngày 08/4/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư v/v hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chưa đăng ký MST
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200416092716.zip