Thông tin văn bản
Công văn số 1764/UBND-KTTC ngày 15/08/2019 V/v thực hiện tăng cường công tác quản lý cây xanh đô thị nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão
Số ký hiệu: 1764/UBND-KTTC Ngày ban hành: 15/08/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: V/v thực hiện tăng cường công tác quản lý cây xanh đô thị nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 1764.ub.signed.pdf