Thông tin văn bản
Quyết định số 59/2012/QĐ-UBND ngày 11/12/2012

Quyết định số 59/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy định hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012-2015

Số ký hiệu: 59/2012/QĐ-UBND Ngày ban hành: 11/12/2012
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Quyết định số 59/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy định hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012-2015

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 14 năm 2012 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 592012QDUBND2012.doc