Thông tin văn bản
Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 Kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số thuộc dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 120/QĐ-UBND Ngày ban hành: 13/01/2022
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số thuộc dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 120.QD.signed.pdf