Thông tin văn bản
Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 10/04/2015

Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 19/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành: 10/04/2015
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 05 năm 2015 Người ký:
Đính kèm: 192015QDUBND2015.doc