Thông tin văn bản
Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 Ban hành Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2030
Số ký hiệu: 02/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 18/01/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2030
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 01 năm 2021 Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 02 qppl.signed.pdf