Thông tin văn bản
Văn bản số 7707/VP-VHXH ngày 19/10/2020 Sao gửi Thông tư 24/2020/TT-BGTVT ngày 13/10/2020 của Bộ Giao thông vận tải
Số ký hiệu: 7707/VP-VHXH Ngày ban hành: 19/10/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư 24/2020/TT-BGTVT ngày 13/10/2020 của Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20201022092038.zip