Thông tin văn bản
Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 06/09/2019 Kiện toàn Tổ chuyên viên giúp việc thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 1947/QĐ-UBND Ngày ban hành: 06/09/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Kiện toàn Tổ chuyên viên giúp việc thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1947.qd.signed.pdf