Thông tin văn bản
Văn bản số 289/VP-KGVX ngày 15/01/2018

Về việc : (CKS) sao gửi văn bản: báo cáo kết quả thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người năm 2017

Số ký hiệu: 289/VP-KGVX Ngày ban hành: 15/01/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : (CKS) sao gửi văn bản: báo cáo kết quả thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người năm 2017

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 289VPKGVX2018.rar