Thông tin văn bản
Báo cáo số 313/BC-UBND ngày 06/09/2019 Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh, khóa IX
Số ký hiệu: 313/BC-UBND Ngày ban hành: 06/09/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh, khóa IX
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 313.bc.signed.pdf