Thông tin văn bản
Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND ngày 25/06/2010

Phê chuẩn quyết toán Ngân sách Thị xã năm 2009

Số ký hiệu: 10/2010/NQ-HĐND Ngày ban hành: 25/06/2010
Cơ quan ban hành: HĐND TP Tây Ninh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Phê chuẩn quyết toán Ngân sách Thị xã năm 2009

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: 10-2010-NQ-HDND-TX.doc