Thông tin văn bản
Văn bản số 6048/VP-VHXH ngày 21/08/2020 Sao gửi Quyết định số 1265/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 của Chính phủ về việc Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
Số ký hiệu: 6048/VP-VHXH Ngày ban hành: 21/08/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 1265/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 của Chính phủ về việc Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200821092053.zip