Thông tin văn bản
Văn bản số 4816/VP-KGVX ngày 21/07/2021 sao gửi Quyết định số 1292/QĐ-TTg về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid19
Số ký hiệu: 4816/VP-KGVX Ngày ban hành: 21/07/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 1292/QĐ-TTg về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid19
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210729104413.zip