Thông tin văn bản
Báo cáo số 294/BC-UBND ngày 22/08/2019 Đánh giá hiệu quả hoạt động bộ máy tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới các cấp
Số ký hiệu: 294/BC-UBND Ngày ban hành: 22/08/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Đánh giá hiệu quả hoạt động bộ máy tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới các cấp
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 294.bc.signed.pdf