Thông tin văn bản
Văn bản số 151/VP-NC ngày 06/01/2022 sao gửi Quyết định số 02/QĐ-TTCP ngày 05/01/2022 của Thanh tra Chính phủ
Số ký hiệu: 151/VP-NC Ngày ban hành: 06/01/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 02/QĐ-TTCP ngày 05/01/2022 của Thanh tra Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220117101755.zip