Thông tin văn bản
Quyết định số 2920/QĐ-UBND ngày 01/01/2020 Quyết định điều chỉnh ngành nghề đăng ký trong Danh mục lĩnh vực đào tạo sau đại học năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục lĩnh vực thu hút và Danh mục lĩnh vực đào tạo sau đại học tỉnh Tây Ninh năm 2019
Số ký hiệu: 2920/QĐ-UBND Ngày ban hành: 01/01/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định điều chỉnh ngành nghề đăng ký trong Danh mục lĩnh vực đào tạo sau đại học năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục lĩnh vực thu hút và Danh mục lĩnh vực đào tạo sau đại học tỉnh Tây Ninh năm 2019
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2920.qd.signed.pdf