Thông tin văn bản
Văn bản số 2236/VP-VHXH ngày 03/04/2020 Sao gửi Nghị định số 38/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Số ký hiệu: 2236/VP-VHXH Ngày ban hành: 03/04/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị định số 38/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200406102301.zip