Thông tin văn bản
Văn bản số 1186/VP-NCPC ngày 05/03/2019 V/v sao gửi Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ.
Số ký hiệu: 1186/VP-NCPC Ngày ban hành: 05/03/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: V/v sao gửi Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1186.rar