Thông tin văn bản
Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 20/03/2013

Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND Về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn  tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 07/2013/NQ-HĐND Ngày ban hành: 20/03/2013
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND Về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn  tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 03 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 072013NQHDND2013.doc