Thông tin văn bản
Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 21/01/2021 Chấn chỉnh hoạt động nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 06/CT-UBND Ngày ban hành: 21/01/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Chỉ thị
Trích yếu: Chấn chỉnh hoạt động nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 06 ct.signed.pdf