Thông tin văn bản
Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 12/04/2019 Nghị quyết kỳ họp thứ 11: về phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019.
Số ký hiệu: 01/NQ-HĐND Ngày ban hành: 12/04/2019
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết kỳ họp thứ 11: về phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 4 năm 2019 Người ký:
Đính kèm: 01-NQ-HDND-NGUOI LAM VIEC DV SU NGHIEP CONG LAP 2019.pdf