Thông tin văn bản
Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 25/10/2016

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống hỏi đáp trực tuyến tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 39/2016/QĐ-UBND Ngày ban hành: 25/10/2016
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống hỏi đáp trực tuyến tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 01 năm 2017 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 392016QDUBND2016.doc