Thông tin văn bản
Văn bản số 5044/VP-TH ngày 24/10/2017

Sao gửi, giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông báo số 691-TB/VPTU ngày 18/10/2017 của Văn phòng Tỉnh ủy

Số ký hiệu: 5044/VP-TH Ngày ban hành: 24/10/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Sao gửi, giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông báo số 691-TB/VPTU ngày 18/10/2017 của Văn phòng Tỉnh ủy

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5044VPTH2017.rar