Thông tin văn bản
Văn bản số 2469/VP-KTTC ngày 20/06/2016

Về việc :tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 08/2015/NĐ-CP

Số ký hiệu: 2469/VP-KTTC Ngày ban hành: 20/06/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc :tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 08/2015/NĐ-CP

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2469VPKTTC2016.rar