Thông tin văn bản
Văn bản số 685/VP-KTTC ngày 06/02/2020 Sao gửi Thông tư số 02/2020/TT-BCT
Số ký hiệu: 685/VP-KTTC Ngày ban hành: 06/02/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 02/2020/TT-BCT
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200207083108.zip