Thông tin văn bản
Văn bản số 96/VP-TH ngày 08/01/2019 Sao gửi văn bản (Công văn số 73/VPCP-TH ngày 04/01/2019 của Văn phòng Chính phủ)
Số ký hiệu: 96/VP-TH Ngày ban hành: 08/01/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản (Công văn số 73/VPCP-TH ngày 04/01/2019 của Văn phòng Chính phủ)
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 96.rar