Thông tin văn bản
Văn bản số 5322/VP-TKTH ngày 29/07/2020 Sao gửi văn bản (105/NQ-CP)
Số ký hiệu: 5322/VP-TKTH Ngày ban hành: 29/07/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản (105/NQ-CP)
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200730143307.zip