Thông tin văn bản
Quyết định số 2575/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 Quyết định phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu: "Mua trang thiết bị, xây dựng Trung tâm giám sát điều hành của tỉnh (giai đoạn 1)" cho Sở Thông tin và Truyền thông
Số ký hiệu: 2575/QĐ-UBND Ngày ban hành: 19/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu: "Mua trang thiết bị, xây dựng Trung tâm giám sát điều hành của tỉnh (giai đoạn 1)" cho Sở Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực: Đầu tư - Xây dựng Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 2575.qd.PDF