Thông tin văn bản
Báo cáo số 333/BC-UBND ngày 20/09/2019 Báo cáo đánh giá Kết quả thực hiện tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững
Số ký hiệu: 333/BC-UBND Ngày ban hành: 20/09/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo đánh giá Kết quả thực hiện tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 333.bc.signed.pdf