Thông tin văn bản
Công văn số 1231/UBND-NCPC ngày 17/06/2019 Triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ.
Số ký hiệu: 1231/UBND-NCPC Ngày ban hành: 17/06/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ.
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 1231.ub.signed.pdf