Thông tin văn bản
Văn bản số 5465/VP-VHXH ngày 09/09/2019 sao gửi Quyết định 1216/QĐ-BLĐTBXH ngày 18 thnasg 8 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vè việc đính chính TT số 06/2019/TT-BLĐTBXH ngày 28/01/2019
Số ký hiệu: 5465/VP-VHXH Ngày ban hành: 09/09/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định 1216/QĐ-BLĐTBXH ngày 18 thnasg 8 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vè việc đính chính TT số 06/2019/TT-BLĐTBXH ngày 28/01/2019
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5465VP-VHXH.rar