Thông tin văn bản
Văn bản số 1936/UBND-VX ngày 14/07/2016

Hỗ trợ thông tin tư liệu thực hiện chương trình tuyên truyền nhằm mục tiêu bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo quốc gia

Số ký hiệu: 1936/UBND-VX Ngày ban hành: 14/07/2016
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Hỗ trợ thông tin tư liệu thực hiện chương trình tuyên truyền nhằm mục tiêu bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo quốc gia

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1936UBNDVX2016.pdf