Thông tin văn bản
Văn bản số 7895/VP-TTHCC ngày 26/10/2020 sao gửi Quyết định số 2855/QĐ-BGDĐT ngày 30/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Số ký hiệu: 7895/VP-TTHCC Ngày ban hành: 26/10/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 2855/QĐ-BGDĐT ngày 30/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20201103152706.zip