Thông tin văn bản
Văn bản số 3892/VP-KTTC ngày 25/08/2017

Về việc : tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP và dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg

Số ký hiệu: 3892/VP-KTTC Ngày ban hành: 25/08/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP và dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3892VPKTTC2017.rar