Thông tin văn bản
Văn bản số 3820/VP-KT ngày 08/05/2023 sao gửi Nghị định số 21/2023/NĐ-CP ngày 05/5/2023 của Chính phủ.
Số ký hiệu: 3820/VP-KT Ngày ban hành: 08/05/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị định số 21/2023/NĐ-CP ngày 05/5/2023 của Chính phủ.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230509102042.zip