Thông tin văn bản
Văn bản số 1446/VP-NCPC ngày 18/03/2019 (CKS) sao gửi Quyết định số 517/QĐ-BTP ngày 04/3/2019 của Bộ Tư pháp
Số ký hiệu: 1446/VP-NCPC Ngày ban hành: 18/03/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS) sao gửi Quyết định số 517/QĐ-BTP ngày 04/3/2019 của Bộ Tư pháp
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1446.rar