Thông tin văn bản
Văn bản số 2031/VP-TH ngày 31/03/2021 Sao gửi Thông báo số 65/TB-VPCP
Số ký hiệu: 2031/VP-TH Ngày ban hành: 31/03/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông báo số 65/TB-VPCP
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210402082434.zip