Thông tin văn bản
Văn bản số 6276/VP-NC ngày 29/12/2017

Về việc :Sao gửi Quyết định số 2045 ngày 19-12-2017 của Thủ tướng Chính phủ

Số ký hiệu: 6276/VP-NC Ngày ban hành: 29/12/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc :Sao gửi Quyết định số 2045 ngày 19-12-2017 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 6276VPNC2017.rar