Thông tin văn bản
Văn bản số 1495/VP-KT ngày 09/03/2021 Sao gửi công văn 1298/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ
Số ký hiệu: 1495/VP-KT Ngày ban hành: 09/03/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi công văn 1298/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210519154652.zip