Thông tin văn bản
Quyết định số 51/2010/QĐ-UBND ngày 26/11/2010

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Số ký hiệu: 51/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành: 26/11/2010
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: QD_51_2010.doc