Thông tin văn bản
Văn bản số 3626/VP-KT ngày 27/04/2023 Sao gửi Thông tư số 09/2023/TT-BCT ngày 21/4/2023 của Bộ Công Thương
Số ký hiệu: 3626/VP-KT Ngày ban hành: 27/04/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 09/2023/TT-BCT ngày 21/4/2023 của Bộ Công Thương
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230515103647.zip