Thông tin văn bản
Kế hoạch số 353/KH-UBND ngày 01/03/2019 Kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019
Số ký hiệu: 353/KH-UBND Ngày ban hành: 01/03/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: