Thông tin văn bản
Văn bản số 3654/VP-KT ngày 23/05/2022 Về việc: sao gửi Thông tư số 28/2022/TT-BTC ngày 17/5/2022 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 3654/VP-KT Ngày ban hành: 23/05/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Về việc: sao gửi Thông tư số 28/2022/TT-BTC ngày 17/5/2022 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220524084515.zip