Thông tin văn bản
Văn bản số 258/VP-KT ngày 11/01/2022 Sao gửi Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ
Số ký hiệu: 258/VP-KT Ngày ban hành: 11/01/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220112094638.zip