Thông tin văn bản
Nghị quyết số 26/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010; kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011.

Số ký hiệu: 26/2010/NQ-HĐND Ngày ban hành: 10/12/2010
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010; kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 13 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: NQ26_2010_HDNDT.rar