Thông tin văn bản
Báo cáo số 132/BC-UBND ngày 16/04/2019 Báo cáo kết quả rà soát thực hiện theo Mục 2, Phần II của Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh ban hành kèm theo Quyết định số 1227/QĐ-TTgngày 24 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 132/BC-UBND Ngày ban hành: 16/04/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo kết quả rà soát thực hiện theo Mục 2, Phần II của Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh ban hành kèm theo Quyết định số 1227/QĐ-TTgngày 24 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Phạm Văn Tân
Đính kèm: 132.bc.PDF