Thông tin văn bản
Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 07/01/2021 Chỉ thị về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăngcường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 02/CT-UBND Ngày ban hành: 07/01/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Chỉ thị
Trích yếu: Chỉ thị về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăngcường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 02 CT.signed.pdf