Thông tin văn bản
Kế hoạch số 330/KH-UBND ngày 01/03/2019 Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018
Số ký hiệu: 330/KH-UBND Ngày ban hành: 01/03/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018
Lĩnh vực: Kế hoạch - Quy hoạch Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 330.ub.PDF