Thông tin văn bản
Kế hoạch số 488/KH-UBND ngày 23/02/2021 Hưởng ứng Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2021
Số ký hiệu: 488/KH-UBND Ngày ban hành: 23/02/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Hưởng ứng Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2021
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 488 ub.signed.pdf